"Nieznajomość prawa szkodzi”, czyli co każdy zarządzający powinien wiedzieć z zakresu Prawa Pracy
 • Optymalne formy zatrudnienia pracowników – zasady doboru
 • Rodzaje umów o pracę
 • Kary porządkowe
 • Czas pracy
 • Tryb i formy rozwiązywania umów o pracę
1

„Czas to pieniądz”, czyli co każdy menedżer powinien wiedzieć o organizowaniu i rozliczaniu czasu pracy

 • Rodzaje systemów czasu pracy – wady i zalety
 • Okres rozliczeniowy – kiedy krótki, a kiedy długi?
 • Kiedy nadgodziny?
 • Lista obecności, a ewidencja czasu pracy
 • Odpowiedzialność menedżera w zakresie czasu pracy pracowników
2

Łatwo zatrudnić, trudniej zwolnić – prawne aspekty zatrudniania i zwalniania pracowników

 • Co oznacza „oświadczenie woli”
 • Przyczyna „utraty zaufania” – bezpieczna czy nie?
 • Tryby i formy rozwiązywania poszczególnych rodzajów umów o pracę
 • Kiedy odprawa, a kiedy nie
3

Podwyżka czy premia? – jak zbudować kompleksowy system wynagrodzeń

 • Płace zasadnicze – taryfikator wynagrodzenia
 • Premiowanie i nagradzanie
 • Awans płacowy i stanowiskowy
4

Kij czy marchewka? – praktyczne zagadnienia z zakresu kar porządkowych i premiowania pracowników

 • Rodzaje kar porządkowych
 • Proces udzielania kar porządkowych
 • Najczęstsze błędy pracodawców
 • Za co premia?
 • Podstawowe zagadnienia Regulaminu Premiowania
5

„Błądzić jest rzeczą ludzką” – najczęstsze błędy w pracy HR-owca dotyczące Prawa Pracy

 • Za co grożą kary finansowe?
 • „Ulubione” zagadnienia kontrolującego
 • Jak uniknąć błędów w dokumentacji podlegającej kontroli – przygotowanie
 • Czy można odmówić podpisania protokołu?
6

„Spiesz się powoli”, czyli jak prawidłowo planować i rozliczać czas pracy

 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy
 • Doba pracownicza
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • Wyjścia prywatne, a harmonogram czasu pracy
 • Planowany, a wykonany czas pracy
7

Porządek musi być! – czyli jak uszyć na miarę Regulamin Pracy i Regulamin Wynagrodzeń

 • Obowiązek tworzenia Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagrodzeń
 • Które rozdziały Regulaminu Pracy rozbudować, a które minimalizować
 • Transparentność RP i RW
 • Najczęstsze błędy pracodawców
8